Ignite XXII: Wisdom of the Past, Present and Future (with King Kimbit as guest judge)

Meridian Arts Centre, 5040 Yonge Street, Toronto, Ontario

We are excited to announce this year’s theme for IGNITE XXll: Wisdom of the Past, Present and Future - Bài Học Từ Quá Khứ, Hiện Tại và Tương Lai.

Growing up, proverbs have helped us navigate through our everyday lives and are a reflection of the lessons taught by our elders. This year, our goal is to showcase how these messages influenced our upbringing and highlight those who have impacted our lives.

Join us for a night of wisdom and lessons through wonderful performances by VSAs from Eastern Canada.

Location: Meridian Arts Centre, 5040 Yonge St, North York, ON M2N 6R8 Time: 7:00PM-10:30PM

💖 Một chương trình văn nghệ đặc sắc với những màn biểu diễn của các Hội Sinh Viên VN từ các trường đại học phía Đông Canada.

🔥 Với tinh thần tôn vinh và kế thừa văn hóa Việt Nam, chủ đề của chương trình năm nay sẽ là những câu ca dao tục ngữ được ông bà ta truyền lại.

Chương trình có sự tham gia của VSA từ những trường đại học sau: University of Toronto St.George, University of Toronto Mississauga, York University, Ryerson University, Western University, McMaster University, University of Ottawa, University of Waterloo và McGill University.

📆 THỜI GIAN: March 7, 2020 | 7:00PM-10:30PM

📌 ĐỊA ĐIỂM: Meridian Arts Centre, 5040 Yonge St, North York, ON M2N 6R8

⚡️ GIÁ VÉ: http://bit.ly/ignitexxii

Early Bird - $20 (SOLD OUT)

Regular - $30

At Door - $40

Early Bird - $20 (SOLD OUT) Regular - $30 At Door - $40